آزمایشگاه ازدیاد برداشت

آزمایشگاه ازدیاد برداشت

تکنسین: ریحانه پیرو

  • معرفي

مسئول آزمایشگاه: دکتر علیرضا کاظمی

 کارشناس آزمایشگاه: مهندس ریحانه پیرو

 

دستگاه Slim Tube

 

 

 

     اين دستگاه ساخت کشورVINCI فرانسه ست که جهت بدست آوردن اطلاعات ديناميکي امتزاجي سيالات در شرايط دما و فشار مخزن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

منحني هاي بازيافت نفت با استفاده از داده هاي خامي که در طول انجام آزمايش بدست مي آيند، رسم مي شوند. با استفاده از دستگاه سنجش چگالي و گاز کروماتوگرافي متصل به سیستم می توان چگالي سيال را در کليه مراحل انجام آزمايش بدست آورده و نيز انواع گازهاي توليدي را شناسايي کرد. با مطالعه نتایج حاصل می توان پارامتر هایحداقل فشار امتزاجی(MMP)، حداقل ترکیب امتزاجی(MMC)، فاکتورهای بهینه تزریق، ترکیب گازهای نامرغوب و گاز های غنی شده را اندازه گیری نمود. همچنین شرایط لازم برای بازیافت نفت را می توان مورد بررسی قرار داد.

 

     دستگاه فوق از دستگاه هاي مهم و ضروري جهت انجام پژوهش و مطالعات نفتي محسوب شده به طوري که قبل از تزريق گاز به ميدان بايستي عمليات تزريق توسط اين دستگاه شبيه سازي شود تا درصد بازيافت و ساير پارامترهاي تزريق شناسايي شوند. لازم به ذکر است که دستگاه نصب شده در دانشکده نفت يکي از مجهز ترين و پيشرفته ترين دستگاه ها در مراکز پژوهشي صنعت نفت مي باشد.