آزمایشگاه ژئوشیمی آلی

آزمایشگاه ژئوشیمی آلی

  • معرفي

 

مسئول آزمایشگاه: دکتر احمدرضا ربانی

 

کارشناس آزمایشگاه: مهندس ریحانه پیرو

 

 

مقدمه

 

      آزمايشگاه ژئوشيمي آلي دانشکده مهندسي نفت امیر کبیر، مجهزترين و کامل ترين آزمايشگاه ژئوشيمي در ايران مي باشد که در کشور بي رقيب است. البته در پژوهشگاه صنعت نفت و دانشگاه شهيد چمران اهواز نيز آزمايشگاه هايي قديمي تر و با امکانات کمتر وجود دارد. انشاالله در آينده نزديک، شاهد اضافه شدن دستگاه هايدیگر وتکميل اين آزمايشگاه خواهيم بود.

 

تجهیزات این آزمایشگاه عبارتند از:


 

 

 

دستگاه Rock-Eval 6

                                                                                          

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

      اين دستگاه ساخت شرکت فرانسوی VINCI است که جهت ارزيابي توان نفت و گاز زايي سازندهاي مادر به كار مي رود و توسط آن مي توان ميزان نفت توليدي و قابليت توليد سازندها را مورد ارزيابي قرار داد. از ديگر کاربردهاي اين دستگاه، تعيين میزان بلوغ سنگ مادر مي باشد. همچنین مدلسازي حوضه هاي رسوبي، جهت بررسی تحولات سازندهاي مرتبط با سنگ مادر و تغييرات بلوغ سنگ مادر توسط نرم افزار این دستگاه امکان پذیر می باشد.

کاربردهاي ديگر این دستگاه شامل تعيين نوع سنگ و ترکيبات غيرآلي، امکان انجام مطالعت زيست محيطي و اندازه گيري مقدار آلودگي هاي هيدروکربوري موجود در خاک ها می باشد.


 

 

 

دستگاه  PYRO-GC 


                                                

{#myemotions_dlg.cool}

 

      این دستگاه ساخت شرکت فرانسوی VINCI  و يک سيستم کروماتوگرافي گازي است که براي پيروليز سنگ و آناليز نمونه هاي نفتی  مورد استفاده قرار مي گيرد. در حرارت بالا، نمونه سنگي پیرولیز و نمونه نفتي، تبخير شده و هيدروكربن هاي آزاد شده جهت آناليز به ستون كروماتوگرافي ‌متصل به دتكتور FID منتقل می گردند و تركيبات اشباع آن شناسایی می شوند.

 

از ويژگي هاي منحصر به فرد اين دستگاه، وجود کروماتوگرافی گازي و دستگاه پيروليز سنگ در کنار هم مي باشد که قابليت و کارايي دستگاه را به مراتب چندين برابر بيشتر از نمونه هاي مشابه ساخته است. ويژگي بارز اين دستگاه، تکرارپذيري بالاي آن و در نتيجه کسب اطلاعات کاملا" دقيق مي باشد.

 

 

 

                                                          

 

    دستگاه  GC/MS/MS      

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

      این دستگاه ساخت شرکت هلندی  VARIANمی باشد که ترکیبی از دو روش تجزیه ای است که گونه های یک مخلوط در GC جدا و سپس ساختار هر گونه بوسیله Mass شناسایی می شود. اين دستگاه از دقيق ترين ابزار براي آناليز نمونه هاي نفتي، هيدروكربن ها، ترکیبات آروماتیک و به ويژه biomarker ها است، كه كاربرد گسترده اي در مطالعات اكتشافي نفت دارد.

 

مهم ترين حسن اين دستگاه، تغيير کارايي آن توسط تعويض چند قطعه کوچک است. از کابرد های مهم دیگر آن می توان به شناسايي آب هاي آلوده،  شناسايي مواد غذايي، تست هاي دارويي و ... اشاره کرد.

 

 


 دستگاه Kerogenatron  

  

 

                                                    {#myemotions_dlg.cool}                                            

      

       اين دستگاه ساخت شرکت فرانسوی VINCI می باشد و جهت استخراج ماده آلي(کروژن و بایومارکر) موجود در نمونه هاي رسوبي پس از تخريب بافت معدني آن  توسط اسيدهاي مختلف نظير اسید فلوئوریک و اسید کلریک طراحي شده است. دستگاه مجهز به سیستم خنثی کننده اسید، سیستم آب، سیستم تصفیه آب و سیستم گرم کننده می باشد.

بزرگترين حسن اين دستگاه، وجود محفظه اي است که مانع خروج بخارات اسیدی مي شود. با استفاده از اين دستگاه مي توان ،  مواد آلي 8 نمونه را همزمان استخراج کرد.

 

 

دستگاه            FT-IR 


  

                        {#myemotions_dlg.cool}              

                  

      اين دستگاه ساخت شرکت BRUKER آلمان می باشد و براي ناحيه near-infrared طراحي شده است. به دليل اين كه اكثر گروه هاي عاملي را مي توان توسط فركانس ارتعاشي مشخصه آن گروه تعيين كرد، با بررسي طيف هاي مادون قرمز نمونه ها در این دستگاه، براحتي و با اطمينان كامل مي توان يك تركيب را به طبقه خودش نسبت داد.

 مهم ترين مزيت دستگاه، قابليت آزمايش نمونه هاي مايع و جامد است.

 


دستگاه  CHSNO Elementar Analyzer        


             

 

{#myemotions_dlg.cool}

     

 این دستگاه مدل Vario EL و ساخت کشور آلمان می باشد که جهت آنالیز عنصری مواد آلی (نفت، کروژن و آسفالتین) و همچنین آب و سنگ جهت اندازه گیری درصد فراوانی عناصر C, H, S, O, N بکار می رود.


      دستگاه  Extraction System

                                                                                                                      

{#myemotions_dlg.cool}

   

   این دستگاه مدل B-811 و ساخت شرکت BUCHI آلمان است که متشکل از چهار ستون جهت استخراج مواد آلی از سنگ های مادر، کر(Core) و مغزه می باشد. البته می توان برای مطالعات مربوط به صنایع غذایی و دارویی نیز از این دستگاه استفاده کرد. 

                                      

         

دستگاه  Rotavapor

 

{#myemotions_dlg.cool}

 

      این دستگاه مدل R-210/215 و ساخت شرکت BUCHI آلمان است که جهت جداسازی حلال های آلی از ماده آلی استخراج شده توسط دستگاه Extraction  مورد استفاده قرار می گیرد.از این دستگاه برای جداسازی حلال های آلی از یکدیگر نیز می توان استفاده کرد.

 

    Heated Vacuum Dessicator دستگاه   

 

                                 {#myemotions_dlg.cool}

 

این دستگاه  جهت خشک کردن نمونه جامد تحت خلاء بکار می رود و ساخت شرکت VINCI  فرانسه می باشد.