آزمایشگاه حفاری

آزمایشگاه حفاری

  • معرفي

 

آزمایشگاه حفاری دانشکده مهندسی نفت در اواخر سال 1389 پایه ریزی شد و به صورت رسمی کار خود را از سال 1390 شروع کرد در این آزمایشگاه دانشجویان قادر خواهند بود با شبیه ساز حفاری کار کرده و اثر دور مته و بار روی مته را به خوبی درک کنند همچنان قادر خواهند بود خاصیت چال خوری سنگ های مختلف را اندازه گیری کنند که البته برای این منظور دو دستگاه تست دیگر به نام های دستگاه اندازه گیری قابلیت چالخوری معروف به اس جی و همچنین دستگاه اندازه گیری فاکتور اس بیست می تواند به دانشجویان کمک کند.

علاوه بر موارد فوق در آزمایشگاه دستگاه هایی برای ساخت انواع گل و تعیین خواص رئولوژیکی گل حفاری وجود دارد که می تواند در وسعت بخشیدن به دید سیالاتی دانشجویان موثر باشد. شایان ذکر است که در آزمایشگاه انواع مختلفی از افزایه های گل و سیمان وجود دارد که دانشجویان ضمن آشنا شدن با نحوه کار با آنها  از آنها نیز در تست های گل استفاده می کنند.