آزمایشگاه خواص سیال مخزن

آزمایشگاه خواص سیال مخزن

  • معرفي

مسئول آزمایشگاه : معاونت پژوهشی   

 

کارشناس آزمایشگاه : مهندس محسن ده ودار   دستگاه  FluidEval

 

این دستگاه ساخت شرکت Sanchez فرانسه می باشد که جهت مطالعه رفتار فازی سیالات هیدروکربنی تحت شرایط دما و فشار مخزن بکار می رود.همچنین این دستگاه امکان اندازه گیری پارامترهای ویسکوزیته، Bubble point، GOR و BO  را فراهم می کند.