اطلاعيه ها

معرفی مرکز بین المللی زبان دانشگاه صنعتی امیر کبیر

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

چگونگی دسترسی دانشجویان و اساتید به مقالات پایگاهOnepetro (SPE)

تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت