اطلاعيه ها

برنامه زمان بندی مصاحبه علمی از داوطلبان مقطع دکتری ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۱۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

قابل توجه داوطلبین دوره دکتری مهندسی نفت_اکتشاف نفت سال ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۲/۰۲  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

شیوه نگارش پایان نامه

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی نفت +لیست نهایی مجلات

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت