اطلاعيه ها

دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۶- ۹۷

تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

سهمیه اساتید برای پذیرش دانشجویان کارشناسی ارشد سال ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

شیوه نگارش پایان نامه

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت