جستجو
از
تا
 

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی ۹۶

تاريخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

شیوه نگارش پایان نامه

تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت

 واگذاری دو میدان نفتی به دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت انجام مطالعات

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۰۴  ارسال کننده خبر: مهندسي نفت