تقويم آموزشي نيمسال اول (سال تحصيلي ۹۴-۹۳) دانشجویان مجازی

تقويم آموزشي نيمسال اول (سال تحصيلي 94-93)

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام (انتخاب واحد)

سه­ شنبه22/07/93 و چهار­شنبه 23/07/93

2

شروع کلاس­ها

­شنبه 26/07/93

3

حذف و اضافه

شنبه 03/08/93 و يکشنبه 04/08/93

4

حذف اضطراري

سه­شنبه 25/09/93 و چهارشنبه 26/09/93

5

ارزيابي دروس (اجباري)

يکشنبه 23/09/93 الي پنج­شنبه 04/10/93

6

امتحانات

­شنبه 27/10/93 الي پنج­شنبه 09/11/93

 

تاريخ تشکيل کلاس­هاي حضوري کليه رشته­ها در تهران

ماه

روز

مهر

(جلسه اول)

آبان

(جلسه دوم)

امتحانات ميان ترم

(در اين سه هفته)*

دی

(جلسه سوم)

چهارشنبه

30/07/93

28/08/93

19/09/93

26/09/93

03/10/93

17/10/93

پنج شنبه

01/08/93

29/08/93

20/09/93

27/09/93

04/10/93

18/10/93

 

¯دانشکده موظف به برنامه­ ريزي و برگزاري امتحانات ميان­ ترم در بازه زماني مذکور مي­باشد که تاريخ آن غيرقابل­ تغيير است.

¯بازه زماني امتحانات ميان­ترم بين تهران و واحدهاي اقماري مشترک مي­باشد.

¯تمامی اساتيد و تدريسياران ملزم به تشکيل دو جلسه جبرانی در طول ترم هستند.

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۲