قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری دانشکده مهندسی نفت +لیست نهایی مجلات

طبق مصوبه شورای دانشکده مهندسی نفت دو مقاله دانشجویان دکتری باید در مجلاتی به چاپ برسند که شرایط ذیل را احراز نمایند. ضمنا" لیست 109 مجله مورد تایید و لیست سیاه مجلات دانشکده تا اطلاع ثانوی به شرح پیوست می باشند:

1-      حداقل زمان از تاریخ شروع فعالیت مجله سه سال تعیین شد.

2-      کمترین ضریب I.F مجلات مورد تائید 0/1 تعیین شد.

3-      یک مقاله از دو مقاله می تواند در مجلات ایرانی (مشروط بر اینکه I.S.I بوده و به زبان انگلیسی باشند) چاپ و مشمول رعایت بندهای (1) و (2) نشود.

تبصره: در صورت احراز شرایط بندهای 1 الی 2 هر دو مقاله می تواند در مجلات ایرانی چاپ شود.

4-      درخصوص مجلات پولی، فقط در شرایطی مجوز شورا را خواهند گرفت که برای رنگی بودن شکل ها و Hard Copy درخواست وجه شده باشد. ضمنا قبل از Submit شدن اخذ مجوز شورای دانشکده الزامیست.

برای ارسال مقاله به هر گونه مجله جدید که در لیست مجلات مورد تایید دانشکده نبوده و شرایط فوق را دارا است می بایست قبل از

ارائه مقاله به مجله، از شورای دانشکده تائیدیه دریافت شود.    

                                                                                                                        

 

ضميمه

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵