۳ پروژه برتر کارشناسی ارشد دانشکده که از اول مهر ۱۳۹۲ لغایت پایان مهر ۱۳۹۳ دفاع نموده اند.

 

رتبه اول

 

نام دانشجو :   سید مرتضی میر عباسی

 

نام استاد : دکتر محمد جواد عامری

 

عنوان پروژه : ارائه روشی تحلیلی – آزمایشگاهی جهت تعیین پارامترهای کموپورو الاستیک برای شیل های حساس به آب یکی از میادین نفتی ایران

 

رتبه دوم

 

 نام دانشجو :   ماندانا قنواتی

 

نام استاد : دکتر عبدالرحیم جواهریان

 

عنوان پروژه : تضعیف نوفه های تکراری در یکی از میادین هیدروکربوری ایران

 

رتبه سوم (مشترکا")


نام دانشجو :   مرتضی آسمانی

 

نام استاد : دکتر احمد رضا ربانی

 

عنوان پروژه : بررسی مقایسه ای آسفالتین نفت های خام میادین شمال غرب خلیج فارس

 

 

نام دانشجو : محمد صادق کاظمی

 

نام استاد : دکتر محمد جواد عامری

 

عنوان پروژه : طراحی مدل آزمایشگاهی (پایلوت ) جداساز مایع –گاز

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴