پروژه کارشناسی برتر دانشکده که از اول مهر ۱۳۹۲ لغایت پایان مهر ۱۳۹۳ دفاع نموده اند.

نام دانشجو : زهره درمنکی فراهانی

نام استاد : دکتر محمد رضا خرسند موقر

عنوان پروژه : بررسی اثر نوع گاز تزریقی در فرایند تزریق متناوب آب و گاز

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴