افتتاحیه مسابقه طراحی سیال حفاری سبک

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳