دروس ارائه شده در نیمسال دوم ۹۶- ۹۷

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 96- 97

دانشجویان با توجه به گرایش و مقطع خود اقدام به اخذ واحد نمایند. دروسی که دانشجویان بدون مجوز اخذ نموده اند توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی بعد از انتخاب واحد حذف خواهد شد.

دانشجویانی که در این نیمسال دروس جبرانی دارند ابتدا میبایست در اخذ دروس جبرانی تلاش نمایند در غیر اینصورت به تعداد دروس جبرانی اخذ نشده از واحدهای اصلی حذف خواهد شد.

دانشجویان ترم چهارم همانند ترم سوم حتماً درس پروژه را اخذ نمایند.

دانشجویان دکتری از ترم چهارم تا پایان تحصیل هر ترم باید درس رساله را اخذ نمایند.

گرایش اکتشاف نفت

ارزيابي حوضه‌هاي رسوبي

مدلسازی حوضه های رسوبی

زمين‌شناسي تحت‌الارضي

ژئوشيمي محيط زيست

انتشار موج در محيطهاي متخلخل

پردازش پيشرفته داده‌هاي لرزه‌اي بازتابی

تفسیر داده های لرزه ای بازتابی

نشانگرهاي لرزه‌اي

ارزيابي سازند پيشرفته

(زمين‌شناسي نفت ايران)

سمينار دکتر ربانی

گرایش مخازن

زمین آمار و مدلسازی فضایی مخزن

(تطابق تاريخچه و کمي سازي عدم قطعيت)

آناليز دبي متغير و فشارگذاري پيشرفته)

رفتار فازهای سیالات مخزن

جريان سيال در محيط متخلخل پيشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی

سمينار- دکتر کاظمی

گرایش بهره برداری

ازدیاد برداشت پیشرفته

تکميل چاه‌ها بهره افزايي

(شکافت هيدروليکي)

(انگيزش پيشرفته چاه)

(آسيب سازند پيشرفته)

بهينه‌سازي کاربردي در مهندسي نفت)

سمينار دکتر رشیدی

مطالعات فني و اقتصادي نفت- کلیه گرایشها

گرایش حفاری

طراحي و برنامه‌ريزي چاه‌ها

مباحث ویزه در مهندسی حفاری (سر مته)

سیالات حفاری پیشرفته

طراحی چاه هوشمند

گرایش تجهیزات

ابزارهاي نمودارگيري

تجهيزات تکميل چاه

خوردگي پيشرفته

سمینار حفاری و تجهیزات- دکتر خسروانیان

 

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۰۱