دوره تخصصی مدل سازی ژئومکانیکی ویژه چاه ها و میادین نفتی

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۲/۰۸