اطلاعیه مصاحبه دکتری سال ۹۷ دانشکده مهندسی نفتباسلام و عرض تبريک خدمت شما داوطلبان گرامی توجه شما را به نکات ذیل جلب مینماید

برنامه زمانبندی مصاحبه دکتری برای دو گرایش مهندسی نفت و اکتشاف نفت به شرح ذیل میباشد. از داوطلبین عزیز خواهشمند است به دقت به موارد ذکرشده اهتمام ورزند.

نوبت عصر

نوبت صبح

 

روز

گرایش مهندسی نفت- داوطلبینی که حرف اول نام خانوادگی آنها (ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی) میباشد

گرایش مهندسی نفت- داوطلبینی که حرف اول نام خانوادگی آنها(الف- ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د) میباشد

دوشنبه 96/3/28

 

 

گرایش اکتشاف نفت- داوطلبینی که حرف اول نام خانوادگی آنها (ذ-ر-ز-ژ-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع-غ-ف-ق-ک-گ-ل-م-ن-و-ه-ی) میباشد

گرایش اکتشاف نفت- داوطلبینی که حرف اول نام خانوادگی آنها(الف- ب-پ-ت-ث-ج-چ-ح-خ-د) میباشد

 

گرایش مهندسی نفت/ استعدادهای درخشان

اکتشاف نفت/ استعدادهای درخشان

سه شنبه 96/3/29

 

گرایش مهندسی نفت متاخرین*

اکتشاف نفت متاخرین*

چهارشنبه 96/3/30

* متاخرین شامل داوطلبینی میباشد که به دلیل تداخل برنامه زمانبندی مصاحبه با سایر دانشگاه ها امکان حضور در روزهای مقرر را نداشته و حداکثر تا ساعت 15 مورخ 23/3/97 موضوع را از طریق آدرس الکترونیکی grad.pe@aut.ac.ir به اطلاع دانشکده برسانند این دانشکده ضمن بررسی صحت موضوع از داوطلبینی که ادعای آنان صحت نداشته باشد از دعوت به مصاحبه ممانعت مینماید.

توضیحات:

1-      پذیرش داوطلب در نوبت صبح از ساعت 8 الی 10 و در نوبت عصر از ساعت 13:30 الی 15:30 میباشد.

2-      ساعت مصاحبه هر داوطلب بر اساس ساعت مراجعه آن داوطلب اولویت بندی میگردد و در صورت مراجعه بیش از یک نفر در یک زمان اولویت بندی به ترتیب حروف الفبا میباشد.

3-      درصورت عدم ثبت نام در سامانه ی دانشگاه امير کبير به هر دليلی، به هيچ عنوان مصاحبه انجام نخواهد شد.

    

ضميمه

ارسال کننده خبر: مهندسي نفت| | تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۲۰