افراد

بابک امین شهیدی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: aminshahidy@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545129

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی

- ديپلم رياضي – 1353 مشهد

- ليسانس و فوق لیسانس حفاری و بهره برداری از مخازن نفت و گاز – انستیتو نفت و گاز پلویشت، رومانی از

1977 تا 1985 دانشجوی بورسیه اعزامی از ایران

- دکترای مهندسی بهره برداری و مخزن – انستیتو نفت و گاز پلویشت، رومانی از سال 1985 تا 1989 دانشجوی بورسیه ایران