افراد

جلال فهیم پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: fahimpour@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545144

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی