افراد

پرویز معارف وند

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: parvizz@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542961

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/parvizz

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دیپلم متوسطه در رشته ریاضی و فیزیک       1361 کرج             

 

کارشناسی در رشته مهندسی استخراج معدن       1366  دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

دیپلم مهارت مهندسی در تکنیکهای معدنی      1993  مدرسه عالی معدن نانسی   فرانسه معادل کارشناسی ارشد

 

کارشناسی ارشد در رشته ارزیابی ذخائر  زیر زمینی      1994 انستیتو ملی  پلیتکنیک لورن فرانسه

 

کارشناسی ارشد در رشته مهندسی معدن و عمران با گرایش زمین آمار    1995 انستیتو ملی  پلیتکنیک لورن فرانسه

 

دکترا در رشته ژئو تکنیک –هیدرو سیستم  - عمران     1998 انستیتو ملی  پلیتکنیک لورن فرانسه