افراد

احمدرضا رباني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rabbani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64545134

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=rabbani

  • سوابق تحصیلی

دکترا:   اکتشاف نفت -ژئوشیمی اکتشاف نفت و گاز از آکادمی علوم روسیه

 

کارشناسی ارشد:   رسوبشناسی و سنگهای رسوبی از دانشگاه تهران

 

کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران