دفترچه تلفن

نام شماره تلفن توضيحات
 
نام شماره تلفن توضيحات
دکتر وحید حدادی اصل ۶۶۹۵۹۱۴۷-۶۴۵۴۳۵۲۷-۶۴۵۴۳۵۳۵ رئیس دانشکده
صدیقه علیزاده ۶۴۵۴۳۵۲۷ مسئول دفتر
دکتر احسان خامه چی ۶۴۵۴۵۱۵۴ معاون دانشکده
محمد حسن جوان ۶۶۹۵۹۱۴۷ مدیر مالی و اداری
علی رضا امیری ابیانه ۶۴۵۴۵۱۵۱ کارشناس کامپیوتر
علیرضا متقی ۶۴۵۴۵۱۵۰ کارشناس تحصیلات تکمیلی
خاطره مقتدر ۶۴۵۴۵۱۴۶ کارشناس تحصیلات تکمیلی
لیلا ارم ۶۴۵۴۵۱۲۶ کارشناس خدمات آموزشی
ریحانه پیرو ۶۴۵۴۵۱۶۹ کارشناس آزمایشگاه
محسن ده دوار ۶۴۵۴۵۱۴۹ کارشناس آزمایشگاه
محمد پورصالحی ۶۴۵۴۵۱۳۵ کارشناس آزمایشگاه
مهدی رحمانی ۶۴۵۴۵۱۷۵ کارشناس آزمایشگاه
محمد کریمی ۶۴۵۴۵۱۴۸ کارپرداز و مسئول ساختمان