پیام رئیس دانشکده

     ورود شما را به دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر خيرمقدم مي‌گويم. سخن گفتن از دانشگاه و ضرورت تلاش علمي بيشتر براي رسيدن به قله‌هاي رفيع دانش و بينش، در موقعيتي که کشور ايران در شرف تحولات روزافزون علمي و تكنولوژيك قرار دارد، مهم‌ترين وظيفه ما در سطح ملي و بين‌المللي است. بدون ترديد مهم‌ترين عامل براي رسيدن به سربلندي در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي، تلاش مضاعف علمي در جهت دست يافتن به دانش‌هاي نوين و گسترش مرزهاي دانش است كه خوشبختانه اين امر در برنامه استراتژيك دانشکده مورد توجه خاص قرار گرفته است.

     اميد داريم با افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي لازم و توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي و پژوهشي؛ فضايي سرشار از نشاط علمي و تلاش جمعي را براي دانشجويان مستعد و علاقمند فراهم ساخته و با يك برنامه هدفمند، محيط مطلوب علمي- فرهنگي را  ايجاد نماييم، كه حاصل آن توسعه علم و فناوري، انجام خدمت صادقانه به جامعه بشري و تربيت انسان‌هايي متخصص و وظيفه‌شناس باشد.

    در پايان اميدوار است دانشجويان و دانشگاهيان عزيز با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر اصل خودباوري و اعتماد به نفس و بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي، در محيط دانشگاه به طور مضاعف به كار آموزش و پژوهش پرداخته و زمينه‌هاي توسعه، پيشرفت و استقلال علمي را براي كشور عزيزمان به ارمغان آورند. انشاءا...

 

دکتر بهرام دبیر
رئیس دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر