افراد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

نام : محمد حسن جوان

مسئولیت:مدیر مالی و اداری

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۵۲ - ۶۴۵۴۳۵۲۷ - ۶۴۵۴۳۵۴۵

نام : ریحانه پیرو

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه

peirowaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۶۹

نام : محسن ده ودار

مسئولیت: کارشناس آزمایشگاه

dehvedaraut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۷۶

نام : مهدی رحمانی

مسئولیت:کارشناس آزمایشگاه

rahmaniaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۹

نام : حمید رمضانپور

مسئولیت: مسئول انتشارات

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۶۴

نام : صدیقه علیزاده

مسئولیت:مسئول دفتر

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷

نام : محمد کریمی

مسئولیت: کارپرداز و مسئول ساختمان

شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷

نام : علیرضا متقی

مسئولیت:کارشناس تحصیلات تکمیلی

mottaghiaut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۵۰

نام : علیرضا امیری ابیانه

مسئولیت: کارشناس کامپیوتر

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۵۱

نام : خاطره مقتدر

مسئولیت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۴۶
 

نام : محمد پور صالحی

مسئولیت: کارشناس

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۳۵ 

نام : لیلا ارم

مسئولیت: کارشناس

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۲۶ 

نام : حسن صبوری

مسئولیت: کارشناس

شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۶۹ CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1016 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر