افراد

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

عبدالرحیم جواهریان

استاد

javaherianaut.ac.ir
۵۱۵۶ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

احمدرضا ربانی

استاد

rabbaniaut.ac.ir
۵۱۳۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

احسان خامه‌چی

استاد

khamehchiaut.ac.ir
۵۱۵۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

محمدجواد عامری‌ شهرابی

دانشیار

ameriaut.ac.ir
۵۱۲۸ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

محمد شریفی

دانشیار

m_sharifiaut.ac.ir
۵۱۸۱ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

محمد احمدی

دانشیار

m.ahmadyaut.ac.ir
۵۱۸۲ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 

جلال فهیم‌پور

استادیار

fahimpouraut.ac.ir
۵۱۴۴ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

یوسف رفیعی

استادیار

y.rafieiaut.ac.ir
۵۱۸۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

محمدرضا اکبری

استادیار

akbari.peaut.ac.ir
۵۱۳۷ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 
 

محمدرضا خرسند موقر

استادیار

m.khorsandaut.ac.ir
۵۱۳۳ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)

هادی مهدوی بصیر

استادیار

basir.maut.ac.ir
۵۱۲۹ ۶۴۵۴ (۹۸۲۱+)
 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 21527 بار   |   دفعات چاپ: 673 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر