مکانیک سنگ

 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 | 

آزمایشگاه مکانیک سنگ

 

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمد جواد عامری شهرابی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس مهدی رحمانی

  • معرفی

 آزمایشاتی که انجام آن در حال حاضر امکان پذیر می باشند عبارتند از :

 آزمایش 1

 عنوان آزمایش:چکش اشمیت

هدف آزمایش:این روش برای تعیین سختی سنگ در واقع مقاومت و یا مدول الاستیسیته ی سنگ به کار می رود.

                                                                                                                                                                                              {#myemotions_dlg.cool}

آزمایش 2

 عنوان آزمایش: تعیین مقاومت فشاری تک محوره وتغییر شکل پذیری

هدف آزمایش:این آزمایش برای اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوره ی نمونه های استوانه ای و رسم منحنی های تنش-کرنش و همچنین محاسبه ی مدول یانگ و ضریب پواسون به کار میرود.

آزمایش مقاومت فشاری تک محوری یا نا محصور مرسوم ترین آزمون آزمایشگاهی برا ی مطالعات مکانیکی سنگ بکر میباشد که با وجود ظاهری ساده، انجام دقیق آن بسیار مشکل است ، این آزمایش به عنوان آزمایش پایه در اکثر پروژه های مهندسی انجام گرفته و به ندرت اتفاق می افتد که در پروژه ای مقاومت فشاری تک محوری مورد نیاز نباشد. اگر چه این آزمایش عمدتا به عنوان شاخصی برای مقایسه سنگ ها شناخته می شود، لیکن کاربردهای وسیع دیگری نیز در حل مسائل عملی مکانیک سنگ پیدا کرده است. مقاومت ماده سنگی یا سنگ بکر به عنوان یک پارامتر اصلی در اکثر سیستم های طبقه بندی توده سنگ مورد توجه قرار گرفته استمقاومت ماده سنگ حد بالای مقاومت توده سنگ می باشد.

                                                                                                                                                  {#myemotions_dlg.cool} آزمایش 3

عنوان آزمایش: تعیین مقاومت کششی غیر مستقیم (روش برزیلی)

هدف آزمایش: این آزمایش برای تعیین مقاومت کششی نمونه های استوانه ای سنگ بکر به طور غیر مستقیم به کار می رود.                                                                                                              

 {#myemotions_dlg.cool}

 آزمایش 4

عنوان آزمایش: مقاومت فشاری نمونه نامنظم (بارگذاری نقطه ای)

هدف آزمایش:هدف از این آزمایش تعیین یک شاخص مقاومتی می باشد که در طبقه بندی و خصوصیات سنگ استفاده می گردد.

         

{#myemotions_dlg.cool}
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1432 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر