اطلاعیه شماره  8معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل آموزشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ویژه نیمسال دوم سالتحصیلی 98-99
قابل توجه اساتید، دانشجویان، دانشکدهها و گروههای آموزشی
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۱/۱۸ |  دفعات مشاهده: 197 بار
اطلاعیه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه در خصوص شیوه برگزاری کلاس‌های جبرانی الکترونیکی (ویژه دانشجویان)

اطلاعیه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه در خصوص شیوه برگزاری کلاس‌های جبرانی الکترونیکی (ویژه دانشجویان)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 313 بار
اطلاعیه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه در خصوص شیوه برگزاری کلاس‌های جبرانی الکترونیکی (ویژه اساتید)

اطلاعیه مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه در خصوص شیوه برگزاری کلاس‌های جبرانی الکترونیکی (ویژه اساتید)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 318 بار
اطلاعیه شماره ۱ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی : «برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

اطلاعیه شماره ۱ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی : «برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه»

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۱۶ |  دفعات مشاهده: 374 بار