مسئولین دانشکده نفت

 | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
 

احمدرضا ربانی

مسئولیت: رئیس دانشکده

پست الکترونیکی: rabbaniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۳۵۲۷
جلسه مجازی:
https://meetings۲.aut.ac.ir/drrabbani۲

 

مهدی شعبانی

مسئولیت:معاون دانشکده
پست الکترونیک: mehdi.shabaniaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۱
جلسه مجازی:
https://meetings۲.aut.ac.ir/drshabani/
 

:محسن ده ودار

مسئولیت:مدیر مالی و اداری
پست الکترونیکی: dehvedaraut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۵۱۵۲ - ۶۴۵۴۳۵۲۷ - ۶۴۵۴۳۵۴۵
جلسه مجازی:
https://meetings۲.aut.ac.ir/dehvedar/

یوسف رفیعی

مسئولیت:
مدیر گروه مهندسی مخازن هیدروکربوری
سرپرست سایت کامپیوتر
پست الکترونیکی:y.rafieiaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۳
جلسه مجازی: 

محمد جواد عامری شهرابی

مسئولیت:مدیر گروه مهندسی نفت

پست الکترونیکی:ameriaut.ac.ir
شماره تلفن: ۶۴۵۴۵۱۲۸
جلسه مجازی: 

https://meetings۲.aut.ac.ir/drameri/
 

محمد رضا خرسند موقر

 استاد مشاور دانشجویان ممتاز

پست الکترونیکی:m.khorsandaut.ac.ir
شماره تلفن:۶۴۵۴۵۱۸۰
جلسه مجازی:

https://meetings۲.aut.ac.ir/drkhorsand/CAPTCHA
دفعات مشاهده: 3714 بار   |   دفعات چاپ: 166 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر